A királynő magyarországi látogatása és családjának magyar kapcsolatai

Különleges jelentősége volt II. Erzsébet magyarországi látogatásának 1993-ban, hiszen a vasfüggöny leomlása után először jutott el a volt szocialista blokk egyik országába a brit uralkodó. Fogadásában és későbbi utódja, Károly trónörökös üdvözlésében kiemelt szerepet játszott.

Magyarországon a reformkorban terjedt el az angolbarátság, az anglofília. Széchenyi, Kossuth, Bölöni Farkas Sándor, kortársaik és utódaik számára Nagy-Britannia és az abból kinővő Amerikai Egyesült Államok eszmény, példakép és követendő minta volt. Összefonódott a parlamentarizmus, a szabadságjogok és a fair play, sőt a demokrácia eszméjével. A 20. században a diktatúra, a totalitarizmus fenyegetésével és térhódításával szemben alternatívát jelentett, és a politikai támogatás reményét keltette. Az angolul beszélő országok irodalma a fordítások révén beépült a magyar kultúrába és hatott a közvéleményre.

A két világháborúban azonban Magyarország az angolok szemében ellenséges, 1948-tól pedig kommunista ország volt, és ezt nem tudta ellensúlyozni, hogy a magyar társadalomban erős maradt a szimpátia a nyugati világ és annak két vezető hatalma iránt. Ezért a brit–magyar viszonyt gyakran olyan szavakkal és fogalmakkal jellemzik, mint: meg nem értés, viszonzatlan szerelem, illúziók, csalódások. Az 1956-os forradalom és annak brutális leverése azonban nagy rokonszenvet váltott ki a szigetországban, ahogy az egész szabad világban is, az 1989–1990-es rendszerváltozást pedig kifejezett lelkesedéssel fogadta a brit közvélemény és a politikai vezetés.

Margaret Thatcher miniszterelnöknek komoly személyes szerepe volt a szovjet és a magyar rendszer fellazításában. Emlékirataiban is beszámolt találkozásairól Kádár Jánossal, majd Németh Miklóssal, és meleg szavakkal emlékezett meg Antall Józsefről, mint igazi konzervatív államférfiről. Még az első szabad választás előtt, 1990 februárjában Antallt velem együtt fogadta a Downing Street 10.-ben, ezzel is segítve a kormányalakításra esélyes MDF-et. 1990. szeptember 18-án, férjével együtt Budapestre érkezett hivatalos látogatásra, hogy megalapozza a két ország jövőbeli szoros kapcsolatát. „Remélem, hogy a kormányaink közötti rendszeres és baráti konzultációk a mostani kiváló kezdet után folytatódni fognak”, írta nekem a brit miniszterelnök hazatérése után.

🔒 A teljes cikk a BBC History 2023. júniusi számában olvasható.

Shopping Cart
FIZESSEN ELŐ A BBC HISTORYRA!