Mikor nyílt meg az első brit közkönyvtár?

Richard Ovenden

Az első közösségi könyv­tár (olyan értelemben közös­ségi és nyilvános, ahogy a kifejezést ma használjuk) a Manchesteri Szabad Köz­könyvtár volt a Brit­-szigete­ken, amely két esztendővel a Public Libraries Act jogsza­bály elfogadása után, 1852-­ben nyitotta meg kapuit.

A szabá­lyozás lehetővé tette, hogy a helyi hatóságok megemeljék a helyi adókat, amelyekből mindenki számára hozzáfér­hető könyvtárakat tartanak fenn. Merész lépés volt, ám ezt a feladatot mindössze egy évszázaddal később, a Public Libraries and Museums Act 1964­-es elfogadásakor tették kötelezővé az önkormányza­toknak.

Bár a 19. század közepén született törvénnyel a közok­ tatás jelentősen átalakult, már jóval korábban is elérhetők voltak egyes „közösségek” számára a különféle könyv­ tári szolgáltatások. A 18–19. században számos irodalmi és filozófiai intézményt hoztak létre több brit városban, s mindegyikhez könyvtár is tartozott, az „önművelés” virágkorában ugyanakkor a kevésbé tehetősek is csatla­ kozhattak ún. előfizetéses könyvtárakhoz és könyvklu­bokhoz. A gépészek szerve­zete vagy a munkásszövetkezetek és a hozzájuk hasonló intézmények a munkások számára is lehetővé tették az olvasótermek látogatását.

De érdemes még ennél is mélyebbre visszamenni az idő­ben. Számos egyházközségnek már a 16. század közepétől volt saját könyvtára a templomban vagy egy különálló épületben, amelyet a gyülekezet tagjai láto­gathattak, bár általában komoly megkötésekkel. Az oxfordi Bodlein Library (jelenleg Nagy ­Britannia második leg­nagyobb könyvtára a British Library mögött, 13 milliós gyűjteménnyel) az első, ame­lyik azzal büszkélkedhet, hogy nyitva állt az alapítója, Thomas Bodley által „a tanultak köztár­saságának” nevezett látogatók előtt. A 420 éve, 1602­-ben ala­pított gyűjteménybe az ország, sőt Európa minden tájáról sereglettek az olvasók, még ha nem is fogadott mindenkit tárt karokkal a „köz” mai fogalmai szerint, csupán és egyes ­egye­dül a férfi tudósokat.

A BBC History bemutatja a történelem izgalmasabb oldalát! Fizessen elő és olvassa rendszeresen Magyarország kedvenc havilapját!  Előfizetek