A Kijevi Rusz és a mongol hódítás

A Kijevi Ruszt az 1237–1241 között években érte el az a mongol invázió, amely a mongol uralom hosszabb távú berendezkedéséhez vezetett, de nem ez volt az első összecsapás a Rusz és a mongolok között. Font Márta ismerteti a Kijevi Nagyfejedelemség és a keletről érkező hódítók zaklatott viszonyát, és a mongolok elsöprő sikerének okait.

BBC History előfizetés

A Kijevi Rusz a kelet-európai térség első keresztény államszerveződése, amely a 10. század végén jött létre, miután Vlagyimir fejedelem (978–1015) 988/989 táján megkeresztelkedett. A Kijevi Rusz hagyományvilága magába foglalt szláv, skandináv, bizánci és sztyeppei jelenségeket. Területe a 10. század végén a Baltikumtól (Novgorod, Pszkov vidéke) a Fekete-tengerig (Tmutarakany) terjedt, törzsterületét a Novgorod–Kijev tengely alkotta, amely a „varégoktól a görögökig” vezető kereskedelmi út fontos szakasza volt. A szláv népesség migrációja az erdős sztyeppe és a vegyes erdős zóna vonalán akadálytalanul folytatódott északkeleti irányba, a mai Moszkva körüli régió (Rosztov, Szuzdal, majd a Kljazma parti Vlagyimir) csak a 11. század második felétől népesült be. Az északi és a déli régió klimatikus viszonyai – és ebből következően gazdasági lehetőségei – viszont jelentősen eltérőek voltak, ami a Ruszt eleve kettős jellegűvé tette és a belső kohézió ellenében hatott.

Kijev gazdasági vezető szerepe a kereskedelmi forgalmon és az adókon nyugodott, a katonai a nagyfejedelem vezette „egész Rusz” seregére támaszkodott. A centrumot alkotó települések kezdetben az adók begyűjtésére jöttek létre, majd fejedelmi központtá lettek, ahol a nagyfejedelem által odaküldött dinasztiatagok gyűjtötték be az adót és továbbították Kijevbe. Nem tudjuk, mennyit tarthatott meg magának a helyben regnáló fejedelem: a Rurikok népes családjának tagjai mindannyian igyekeztek egy-egy adószedő körzetet és központját megszerezni, ami biztosította számukra azt a jövedelmet, amelyből kíséretet tudtak fenntartani. A nagyfejedelmi hatalom alapja a rangidősség (senioratus) alapján elfoglalt hely volt, amit a 11. század végére egyre kevésbé tudtak betartani. A 12. század elején Vlagyimir Monomah kijevi nagyfejedelem (1113–1125) volt az utolsó, aki képes volt majd’ minden központba egy-egy fiát helyezni, általuk az adóbevételt és az „egész Rusz serege” feletti befolyást megtartani.

A Rusz déli részének fejedelmei állandó kapcsolatban álltak a sztyeppe nomádjaival: Kijev ki volt téve a sztyeppei népek – a besenyők, majd a 11. század közepétől a kunok – támadásainak. Majd a 11. század végétől a segítségül hívott kun haderő fontos szerepet játszott a déli központok (Csernyigov, Peremysl, Terebovl, Halics) katonai megerősödésében és önállósodásában. A 12. század közepétől a perifériák szerepe megnőtt. Először az északi régió kezdett külön utat járni: 1136-ban a novgorodiak elkergették a Kijevből odaküldött fejedelmet, és ettől kezdve maguk választották („hívták”) fejedelmüket. A 12. század közepétől Csernyigov, Szmolenszk/Volhínia és Vlagyimir–Szuzdal versengett Kijev birtoklásáért, de bebizonyosodott, hogy a presztízst jelentő kijevi nagyfejedelem címet – és Kijevet – csak néhány központ összefogva tudja megszerezni. A 13. század első harmadában Kijev sokszor cserélt gazdát: tizenkétszer szuzdali, nyolcszor szmolenszki, hétszer a csernyigovi és ötször a volhíniai fejedelem járt sikerrel.

A Kijevi Rusz népessége és hadereje

A Kijevtől északkeletre irányuló kolonizáció a folyók mentén haladt, a megtelepedés ún. „településfészkekből” állt, amelyek 30–40 kilométerre, nemritkán 100 kilométerre voltak egymástól. A „településfészkek” sokszor csak 3‒4, de néha 70 lazán összefüggő egységből álltak. A régebbi orosz történetírás minden védelemre berendezkedő települést „városnak” nevezett, a mai orosz nyelv „gorod=város” jelentését visszavetítve. A középkori szóhasználatban a „goroditi” ige az erődítmény létére utal, ami a Rusz esetében a 13. század közepéig mindig fa-földsánc típusú építményt jelentett. A megerősített központokról a mongol támadás idején kiderült, hogy mennyire sebezhetők.

🔒 A teljes cikk a BBC History 2023. novemberi lapszámában olvasható, melynek digitális változatát megvásárolhatja 895 forintért. További részletekért kattintson ide.

Shopping Cart