A démonizált szabadkőművesség

Mióta a hírhedt Barruel abbé a francia forradalom előtt népszerű „jezsuita világ-összeesküvés’” elméletét lecserélte a „szabadkőműves világ-összeesküvés” képzetére, majd pedig idősebb Alexandre Dumas elterjesztette ezt a mesét az Egy orvos feljegyzései című regényével, gyakorlatilag mindenért felelőssé tették a szabadkőműveseket. Pók Attila történész ad választ arra a kérdésre, hogy hol találhatók a szabadkőműves-ellenesség gyökerei.

BBC History előfizetés

A magát elmélkedő, emberbarát és haladó mozgalomként jelölő szabadkőművesség modern kori története 1717-ben az Angol Nagypáholy (Grand Lodge of England) alakításával kezdődött. A „szabadkőműves világ-összeesküvés” létét már eleve cáfolja, hogy az eredetében a középkori kőműves céhekig visszanyúló, de az az operatív kőművesség eszköztárát – körző, vakolókanál, szögmérő stb. – szimbolikusan átértelmező spekulatív szabadkőművesség legkevesebb két nagy, egymással élesen szemben álló irányzatra bontható. Míg az angol irányzat konzervatív, elutasítja a politizálást és kötelezővé teszi a vallásosságot, vagyis a hitet Istenben, a Világegyetem Nagy Építőmesterében, addig a francia (vagy más néven latin) irányzat radikális, a 19. század végétől élesen egyházellenes és nem veti el a politizálást.

Hazánkban a konzervatív és a radikális szabadkőműves irány világon egyedülálló 1886-os egyesülésével jött létre a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, amely összefogta a magyar szabadkőműves páholyok tevékenységét. A páholyok „testvérei” a világ-összeesküvések tervezgetése helyett elsősorban azzal foglalkoztak, amit hirdettek: művelték, vagyis „csiszolták” magukat, hogy egy jobb világ építőkövei legyenek, illetve filantróp tevékenységet folytattak. Se szeri, se száma a szabadkőműves páholyok által alapított vagy támogatott jótékonysági egyesületeknek és intézményeknek. Csak néhányat soroljunk fel: Hajléktalanok Menhelye Egyesület; Ingyen Kenyér, Ingyen Tej; Anya- és Csecsemővédő Intézet; Vakok Önképző Egylete; Siketnémákat Gyámolító Egyesület; Nyomorék Gyermekek Otthona. Az első világháború idején hadikórházat is létesítettek központjukban, a Podmaniczky utcai páholyházban, ahol szabadkőműves orvosok gyógyították a sebesült honvédeket.

🔒 A teljes cikk a BBC History 2023. októberi lapszámában olvasható, melynek digitális változatát megvásárolhatja 895 forintért. További részletekért kattintson ide.

Shopping Cart