Mióta szokás alapköveket letenni?

Az alapkövek vagy sarok­kövek egy új építmény alapjá­nak létrehozásakor a legelőször lerakott kövek voltak, és arra szolgáltak, hogy annak jövő­beli vonalát és tájolását meg­határozzák.

BBC History előfizetés

Még ma is szokás­ban van, hogy elhelyeznek ilyeneket a nagyobb épületek vagy más infrastrukturális beruházások elindításakor, nyilvános ünnepségek kereté­ben, ugyanakkor maga a gyakorlat igen régre nyúlik vissza. Jézus Krisztus maga is szimbo­likusan hozzátett egy „elvete­tett” sarokkövet a zsidó hitből a Márk evangéliuma tanúsága szerint: „Ezt az írást sem olvas­tátok: Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett és csodálatos a mi szemünkben?” (Márk 12:10–11.).

Az ókori egyiptomi és mezo­potámiai civilizációk a legelső épületkövek lehelyezését ősi „földtörő” rítusokkal ünnepel­ték meg évszázadokon át, hogy isteneik megvédhessék a maj­ dani építményeket. A hagyo­mány a középkorban is tovább élt, a megfelelő rítusok végre­ hajtása az egyházi építkezések nélkülözhetetlen velejárója lett Isten az egyházra és a gyüleke­zetre kiterjedő áldásának biz­tosítása érdekében. A párizsi Saint­ Denis kolostortemplom sarokkövének 1140-­es megál­dására, az új kórus alapárkánál számos főpap gyűlt össze, hogy tanúja legyen, amint VII. Lajos király lerakja az első követ, és belenyomja pecsétgyűrűjét a habarcs és szenteltvíz keveré­ kéből álló kötőanyagba.

Általában a patrónusok vagy vallási vezetők által adományozott fogadalmi vagy totemisztikus letéteket is elte­ mettek magában az alapkő­ben, vagy ahhoz közel. Ilye­ neknek számítottak a kis edények vagy tálak, állati csontok, érmék, a bor, a vér, esetleg a védőszent valamely relikviája. Még a mai napig is előfordul, hogy rituális leté­teket – például dokumentu­mokat, fotókat – helyeznek el sok középület alapjaiban, vagy külön fémtartályban, és az utóbbi évtizedekből, év­századokból is gyakran kerül­ nek elő hasonló „üzenetek”.

Ezután következik a helyi híresség vagy politikus által egy ünnepi vakolókanállal végrehajtott kezdőkőletétel – de az isteni védelem helyett ma már ez csak a közvélemény megnyerését szolgálja.

Shopping Cart