Hunyadi János és a török veszedelem

BBC History 2023. márciusi száma

Honnan jöttek az oszmán-törökök és miként alapították meg ázsiai és európai birodalmukat? Milyenek voltak a korabeli haditechnikák, és hogyan alkalmazta ezeket Hunyadi János? Kik voltak a Hunyadiak, és milyen volt az erdélyi váruk? Kikkel szövetkezett és rivalizált Hunyadi, és miként emelkedhetett ilyen magasra: történészek elemzik a legnagyobb törökverő vitézként számon tartott Hunyadi János származását, intrikáit, építkezéseit, fiaival, Mátyással és Lászlóval kapcsolatos házassági terveit, ellentmondásos kapcsolatait a királyokkal és főnemesekkel, valamint a törökök elleni diadalmas és emlékezetes csatáit.

Az oszmán-törökök hatalmának kiépülését és területi terjeszkedésüket Fodor Pál a kezdetektől az 1430-as évek végéig, Hunyadi János fellépéséig kíséri nyomon.

Hogyan változtatta vereségeit döntő győzelemmé Hunyadi János? Milyen módszerek váltak be a törökök ellen? B. Szabó János igazít el a 15. századi haditechnikában.

Az erdélyi Vajdahunyad várának látványos fejlődése párhuzamosan zajlott a Hunyadiak rangemelkedésével. Lupescu Radu ad áttekintést Vajdahunyad fordulatos történetéről és építészeti átalakulásáról, a 15. századtól a 20. századig.

Hunyadi János és Cillei Ulrik történelmi megítélése homlokegyenest ellenkező. Jellemükről, tetteikről, hatalmi vetélkedésükről és családi szövetségükről Pálosfalvi Tamás nyújt elemzést.

LEVELEK A TÚLÉLÉSÉRT – Mária Antónia – azaz Marie Antoinette – állandó küzdelemmel töltötte uralkodását. Catriona Seth a levelei segítségével követi kétségbeesett erőfeszítését a túlélésért.

EGZOTIKUS ÁLLATOK VONZÁSÁBAN – Joanne Cormac mesél arról, hogy a 19. században bemutatott állatkerti érdekességek miként tükrözték a kor emberének egzotikumok iránti érdeklődését.

VILÁGHÁBORÚS SZÖKÉSEK – Ben Macintyre a szökési kísérletekről legendássá vált második világháborús német hadifogolytábor, Colditz igazi történetét mondja el.

NŐI ÖNRENDELKEZÉS: IRÁNI TÜNTETÉSEK ÉS AMERIKAI ABORTUSZVITA – Siuvash Randjabar-Daemi a nők elleni hatósági erőszak miatt kitört mostani iráni tömegtüntetés-sorozat történelmi gyökereit kutatja. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság 50 éve tette lehetővé a terhesség-megszakításhoz való hozzáférést az Egyesült Államok egész területén. Ezt a döntést viszont tavaly hatályon kívül helyezte. Allison McKibban vázolja fel az ellentmondásos utat.

BESZÉDES JELNYELV – Rosamund Oates megvizsgálja, mit árul el nekünk egy 17. századi bírósági per azokról a kihívásokról, amelyekkel a kora újkorban egy siket embernek szembe kellett néznie.

KAPUZÁRÁS – Rachel Hurdley hat példán mutatja be, miképpen tükrözik a kapuk a veszély elhárítására és a szomszédok lenyűgözésére irányuló törekvéseket a középkortól a 19. századig.

Márciusi számunk rovatai

A HONFOGLALÓ MAGYAROK – Interjúsorozatunkban a honfoglaló magyarokat mutatjuk be a téma legavatottabb szakemberei segítségével, akik tudományáguk legújabb eredményeit összegzik. A harmadik részben Kenessei András a honfoglaló magyarok életmódjáról kérdezi Révész Lászlót.

ÉVFORDULÓK – Romsics Ignác két fontos eseményt vizsgál, amelyek 100 éve történtek: az ítélethozatal Károlyi Mihály hazaárulási perében és az első magyar rádióadó üzembe helyezése.

ESSZÉ – Michael Wood az iraki zsidó közösség 2,5 évezredes kulturális örökségébe enged bepillantást egy személyes történeten keresztül.

VELÜNK OMLÓ TÖRTÉNELEM – Magyarország – ezer csodája mellett – a kastélyromok földje is. Sorozatunkból ezek közül mutatunk be néhányat. A hetedik részben a kölesdi Hiemer–Jeszenszky–Bernáth-kúria kerül terítékre.

RÓMA CSÁSZÁRAI – Sorozatunkban a Római Birodalom legismertebb egyeduralkodóit elevenítjük meg, a császárságot megalapozó Julius Caesartól Nagy Constantinusig. A hetedik részben a Flavius-dinasztia császárait, Vespasianust, Titust és Domitianust mutatjuk be.

KI GONDOLNÁ? – Alig ismert sztorik, izgalmas históriák, új eredmények.


Már kapható az újságárusoknál, a nagyáruházakban és a benzinkutakon!
Kedvezményes előfizetés: Kocsis Kiadó 
Digitális magazinunk innen tölthető le: Digitál Stand | Laptapír